Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii

Zmiany wartości w tabeli strony

Data zmiany: 2010-12-02 13:02
Nr zmienianego rekordu:

3

Zmieniane pole Stara wartośćNowa wartość
TEKST 

Zadania Inspekcji

                  

  Do zakresu działania Inspekcji należy:

1)                 nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz środkami produkcji  a w szczególności:

a)             kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz warunków ich składowania i transportu,

b)             nadzór nad rynkiem owoców i warzyw, obejmujący kontrolę jakości handlowej świeżych owoców i warzyw na rynku wewnętrznym, na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu, w zakresie ich zgodności z normami jakości handlowej określonymi w przepisach Unii Europejskiej,

c)             nadzór nad rynkiem wina, obejmujący kontrolę jakości handlowej wyrobów winiarskich w produkcji i obrocie międzynarodowym oraz nadzór nad produkcją wina gronowego uzyskanego z winogron pochodzących z upraw własnych,

d)             nadzór nad jakością mięsa drobiowego obejmujący kontrolę jakości etykietowania mięsa drobiowego pod kątem stosowania środków zatrzymujących wodę,

e)             certyfikacja chmielu i produktów chmielowych,

f)              nadzór nad krajowym systemem klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie mięsności EUROP;

2)                 kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą, a w szczególności:

a)             kontrola  jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów,

b)             kontrola jakości handlowej pod  kątem zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw wywożonych i przywożonych z krajów trzecich;

3)                 realizowanie zadań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej a w szczególności:

a)             nadzór nad jednostkami certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym,

b)             nadzór nad systemem ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz dokonywanie urzędowej kontroli tych produktów,

c)             kontrola ex-post w przedsiębiorstwach otrzymujących środki płatnicze z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w rolnictwie w zakresie prawidłowości wykonywania transakcji stanowiących część systemu finansowania,

d)             zadania delegowane przez agencje płatnicze obejmujące czynności kontrolne i badania laboratoryjne,

e)             kontrola mięsa wołowego pochodzącego z dorosłego bydła płci męskiej i wydawanie zaświadczeń uprawniających do otrzymania refundacji wywozowych, zgodnie
z przepisami Unii Europejskiej,

f)              kontrola wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy
w zakładach ubojowych i przetwórczych,

g)             kontrola raportowania danych rynkowych w zakresie rzetelności informacji dotyczących poziomu cen i wielkości obrotów przekazywanych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez podmioty rynku rolnego działające w obszarach Wspólnej Polityki Rolnej;

4)                 zadania związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy:

a)             ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy, w tym artykułów dostarczanych dla wojska,

b)             zwalnianie podmiotów z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji,

c)             kontrola domów składowych i atestacja magazynów na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie przechowalnictwa cukru, nasion rzepaku lub ziarna zbóż,

d)             wydawanie opinii techniczno-technologicznych w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich,

e)             nadawanie uprawnień rzeczoznawcom w zakresie pobierania próbek, ustalania klas jakości oraz sposobu produkcji określonych artykułów rolno - spożywczych;

5)             współpraca z instytucjami, a w szczególności:

a)             współpraca z wojewódzkimi organami administracji rządowej , urzędami celnymi, policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa,

b)             powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności- system RASFF,

c)             organami Unii Europejskiej, w tym z Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej,

d)             organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych i ich obrotem międzynarodowym - FAO/WHO, OECD, Europejską Komisją Gospodarczą ONZ.

 

Udostępniający: Grzegorz Zając

Wytwarzający: Grzegorz Zając

Data wytworzenia: 08.10.2010 r.

Data udostępnienia:

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja