Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii

Zmiany wartości w tabeli strony

Data zmiany: 2014-06-27 13:41
Nr zmienianego rekordu:

51

Zmieniane pole Stara wartośćNowa wartość
TEKST 

  W GRUDNIU 2014 ROKU WCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011

 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004
 
PRZEPISY TEGO ROZPORZĄDZENIA WPROWADZAJĄ NOWE ZASADY ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI
 
Od dnia 26.06.2014 r. Przewodnik do rozporządzenia 1169 jest  dostępny na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych www.ijhars.gov.pl w banerze Przewodnik do rozporządzenia 1169/2011.
­
 
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja