Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

PRAWA KONSUMENTA
NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI


Oferty praktyk dla studentów

Majątek
Majątek
 
     Stan na 31.12.2011r.
 
 1. Środki trwałe (konto 011) 602 766,20 
  Wartość początkowa            Umorzenie
- GR I 397 625,54 103 483,71
- GR IV 46 617,50 46 617,50
- GR VI 7 129,92 7 129,92
- GR VII 142 992,50 78 798,44
- GR VIII 8 400,74  7 747,36
  602 766,20 243 776,93

 1. Pozostałe środki trwałe (konto 013) 223 523,01 (umorzenie 223 523,01)
 
 1. Wartości niematerialne i prawne (konto 020) 8 886,91 (umorzenie 8 886,91)
 
  Stan na 31.12.2013r.
 
 1. Środki trwałe (konto 011) 676 959,96
 
Wartość początkowa
           Umorzenie
- GR I
397 625,64
123 365,03
- GR IV
79 546,46
59 022,35
- GR VI
7 129,92
7 129,92
- GR VII
184 257,30
84009,02
- GR VIII
8 400,74
 8 400,74
 
676 959,96
281 927,06
 
 1. Pozostałe środki trwałe (konto 013) 270 200,33 (umorzenie 270 200,33)
 

 

 1. Wartości niematerialne i prawne (konto 020) 8 886,91 (umorzenie 8 886,91) 
 
  Stan na 31.12.2014r.
 
 1. Środki trwałe (konto 011) 581 222,42
 
Wartość początkowa
           Umorzenie
- GR I
397 625,54
133 305,67
- GR IV
43 808,92
33 136,36
- GR VI
7 129,92
7 129,92
- GR VII
124 257,30
48 860,48
- GR VIII
8 400,74
 8 400,74
 
581 222,42
230 833,17
 
 1. Pozostałe środki trwałe (konto 013) 318 349,17
 

 

 1. Wartości niematerialne i prawne (konto 020) 7 361,91
 
  Stan na 31.12.2015 r.
 
 1. Środki trwałe (konto 011) 581 911,01
 
Wartość początkowa
           Umorzenie
 
581 911,01
275 602,94
 
 1. Pozostałe środki trwałe (konto 013) 327 845,01
 

 

 1. Wartości niematerialne i prawne (konto 020) 6 837,31
 
  Stan na 31.12.2016 r.
 
 1. Środki trwałe (konto 011)
 
Wartość początkowa
          Umorzenie
 
574.891,31
298.335,574
 
 1. Pozostałe środki trwałe (konto 013) 370.866,33
 

 

 1. Wartości niematerialne i prawne (konto 020) 5969.89

 

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Joanna Prause-Mikoś
Data wytworzenia: 13.03.2017 r.
Data udostępnienia: 13.03.2017 r.
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja