Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Oferty praktyk dla studentów

Instrukcja Obsługi
Niniejsza strona jest stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej  Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach (w dalszej części instrukcji zwanym „Inspektoratem”) w rozumieniu przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) (dalej „ustawa”).
 
1.  Na stronie głównej znajdują się:
a) w prawym górnym rogu logo BIP, które jest jednocześnie odsyłaczem (linkiem) do strony głównej BIP,
b) po prawej stronie znajdują się podstawowe informacje o Inspektoracie,
c) po lewej menu przedmiotowe.
2. Menu przedmiotowe zawiera odsyłacze umożliwiające odnalezienie:
a) adresu redakcji strony podmiotowej BIP,
b) pełnych danych kontaktowych osób redagujących stronę podmiotową BIP,
c) instrukcji korzystania ze strony podmiotowej BIP,
d) modułu wyszukującego,
e) informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy,
f) informacji publicznych o których mowa w § 11. ust. 1 pkt 5 lit. b. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 10 poz. 68). w tym:
- informacje dla rolników,
- informacje dla przedsiębiorców,
- informacje dla rzeczoznawców,
- informacje na temat praw konsumentów,
- informacje o podstawowych przepisach regulujących znakowanie żywności,
- informacje o praktykach dla studentów,
 
g) informacji publicznych przeznaczonych do publikacji na podstawie odrębnych przepisów, tj.: informacji o artykułach rolno-spożywczych zafałszowanych publikowanych na zasadzie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678),
 
3. W odsyłaczu o nazwie „Serwis” zawarto odsyłacze:
a) „Wyszukiwarka” – zawiera moduł wyszukujący, który pozwala na wyszukiwanie określonych słów i fraz zamieszczonych na stronie
b) „Rejestr zmian” – zawiera dostęp do mechanizmu dziennika  w rozumieniu § 16. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 10 poz. 68)., w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP
c) „Instrukcja obsługi” – zawiera niniejszą instrukcję
d) „Redakcja” -
e) „Statystyka odwiedzin” – zawiera moduł pozwalający określić ilość wejść na poszczególne podstrony strony podmiotowej BIP
 
4. Ponadto w menu głównym zamieszczono odsyłacz opisany jako „Ocena pracy WIJHARS” przez, który można przejść do elektronicznej ankiety i odpowiedzieć na pytania dotyczące oceny pracowników WIJHARS Katowice.
 
 
Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Grzegorz Zając
Czas Udostępnienia: 18.03.2016
Czas Wytworzenia: 17.03.2016
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja