Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

PRAWA KONSUMENTA
NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI


Oferty praktyk dla studentów

Informacje Dla Rzeczoznawców

 

Informacja dla rzeczoznawców
Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 21 grudnia 2000r.

  • pobierać próbki artykułów rolno spożywczych,
  • ustalać klasy jakości tusz zwierząt rzeźnych,
  • ustalać klasy świeżych owoców i warzyw,

mogą tylko osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną, potwierdzoną zdanym egzaminem przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora, i wpisane do rejestru rzeczoznawców. Rejestr dla rzeczoznawców zameldowanych na terenie województwa śląskiego prowadzi Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Katowicach.

Osobie wpisanej do ww. rejestru Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych wydaje: decyzję administracyjną, zaświadczenie o wpisie do rejestru rzeczoznawców i imienną pieczątkę.

Rzeczoznawca zameldowany na terenie województwa śląskiego, po otrzymaniu od komisji kwalifikacyjnej informacji o zdanym egzaminie, proszony jest o telefoniczny kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach (tel. kont.32/35-111-74 ) w celu ustalenia terminu odbioru ww. dokumentów i pieczątki.

Rzeczoznawca lub osoba pisemnie przez niego upoważniona może odebrać ww. dokumenty w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach, ul. Jana III Sobieskiego 10, Wydział Nadzoru, pokój nr 5, w godzinach: 800 -1500.

 

Wykaz specjalizacji, z których można uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy:

 

 

Wykaz specjalizacji       <--- kliknij tutaj

Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja