Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Oferty praktyk dla studentów

Zmiany wartości w tabeli strony

Data zmiany: 2017-07-19 15:33
Nr zmienianego rekordu:

34

Zmieniane pole Stara wartośćNowa wartość
TEKST

 

Informacja dla rzeczoznawców
Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 21 grudnia 2000r.

  • pobierać próbki artykułów rolno spożywczych,
  • ustalać klasy jakości tusz zwierząt rzeźnych,
  • ustalać klasy świeżych owoców i warzyw,

mogą tylko osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną, potwierdzoną zdanym egzaminem przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora, i wpisane do rejestru rzeczoznawców. Rejestr dla rzeczoznawców zameldowanych na terenie województwa śląskiego prowadzi Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Katowicach.

Osobie wpisanej do ww. rejestru Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych wydaje: decyzję administracyjną, zaświadczenie o wpisie do rejestru rzeczoznawców i imienną pieczątkę.

Rzeczoznawca zameldowany na terenie województwa śląskiego, po otrzymaniu od komisji kwalifikacyjnej informacji o zdanym egzaminie, proszony jest o telefoniczny kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach (tel. kont.32/35-111-74 ) w celu ustalenia terminu odbioru ww. dokumentów i pieczątki.

Rzeczoznawca lub osoba pisemnie przez niego upoważniona może odebrać ww. dokumenty w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach, ul. Jana III Sobieskiego 10, Wydział Nadzoru, pokój nr 5, w godzinach: 800 -1500.

 

Wykaz specjalizacji, z których można uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy:

 

 

Wykaz specjalizacji       <--- kliknij tutaj

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 21 grudnia 2000 r.:

  • pobierać próbki artykułów rolno spożywczych danego rodzaju, mogą osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną z ww. zakresu, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora,
  • ustalać klasy jakości tusz zwierząt rzeźnych, mogą osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną z ww. zakresu, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora,
  • ustalać klasy świeżych owoców i warzyw, mogą osoby, które odbyły szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw,

oraz zostały wpisane do rejestru rzeczoznawców.

 

W przypadku rzeczoznawcy w zakresie:

  • ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw,
  • pobierania próbek artykułów rolno – spożywczych

uprawnienia nabywane są bezterminowo, natomiast

  • w zakresie ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych uprawnienia nabywane są na okres 3 lat.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych , rejestr rzeczoznawców prowadzony jest przez wojewódzkiego inspektora JHARS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy, według zakresu uprawnień i specjalizacji dotyczącej rodzajów artykułów rolno-spożywczych. Wykaz specjalizacji zawiera załącznik Z-2/BOL-04-IR-01 Wykaz specjalizacji .

Osoba, która uzyskała wynik pozytywny z egzaminu kwalifikacyjnego lub odbyła szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw może zostać wpisana do rejestru rzeczoznawców po uprzednim złożeniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach „Wniosku o wpis do rejestru rzeczoznawców” (F-10/BOL-04-IR-01) oraz dokonaniu opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miasta w Katowicach ul. Młyńska 4, na rachunek bankowy: PKO BP Katowice 74 1020 2313 0000 3002 0514 9259 z tytułu : wpis do rejestru rzeczoznawców .

Osobie, która została wpisana do rejestru rzeczoznawców, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych wydaje: decyzję administracyjną, zaświadczenie o wpisie do rejestru rzeczoznawców oraz imienną pieczątkę.

W celu ustalenia terminu odbioru ww. dokumentów, rzeczoznawca proszony jest o telefoniczny kontakt (tel. kont.32/35-111-74 ) z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach.
Rzeczoznawca lub osoba pisemnie przez niego upoważniona może odebrać ww. dokumenty w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach, ul. Jana III Sobieskiego 10, Wydział Nadzoru, pokój nr 5, w godzinach: 8 00 -15 00 .

Z-2/BOL-04-IR-01- Wykaz specjalizacji
F-10/BOL-04-IR-01 – Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców

Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja