Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Obowiązek Zgłaszania Działalności Gospodarczej

Zgodnie z art. 12.1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000r. przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie: produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, mają obowiązek zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę, informacji o podjęciu/zaprzestaniu działalności gospodarczej lub zmiany danych ww. zakresie.
 
Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej na formularzu – Zgłoszenie  działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi,  który można pobrać w zakładce –  Wzory  dokumentów   na stronie BIP-u Wojewódzkiego Inspektoratu  Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach.
 
  1. Zgłoszenia ww. zakresie należy dokonać nie później niż w dniu  rozpoczęcia działalności.
  2. Zmiany danych dotyczących  prowadzonej działalności w stosunku do pierwszego  zgłoszenia należy dokonać również na ww. formularzu w terminie 7 dni od jej dokonania.
  3. Zgłoszenie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej należy dokonać w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.
 
Obowiązek zgłoszenia podjęcia działalności nie dotyczy:
 
1.      Rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie  prowadzonej działalności rolniczej, z wyłączeniem działalności polegającej na znakowaniu i pakowaniu jaj.
2.      Producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw  winorośli położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
3.   Podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi.
 
Zgodnie z art. 40.1. pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. przedsiębiorca, który nie zgłasza Wojewódzkiemu Inspektorowi  podjęcia, prowadzenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi – podlega karze grzywny.
 
Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Grzegorz Zając
Data wytworzenia : 11.03.2016 r.
Data udostępnienia: 14.03.2016 r.
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja