Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Instrukcja Obsługi

Niniejsza strona jest stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej  Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach (w dalszej części instrukcji zwanym „Inspektoratem”) w rozumieniu przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) (dalej „ustawa”).
 
1.  Na stronie głównej znajdują się:
a) w prawym górnym rogu logo BIP, które jest jednocześnie odsyłaczem (linkiem) do strony głównej BIP,
b) po prawej stronie znajdują się podstawowe informacje o Inspektoracie,
c) po lewej menu przedmiotowe.
2. Menu przedmiotowe zawiera odsyłacze umożliwiające odnalezienie:
a) adresu redakcji strony podmiotowej BIP,
b) pełnych danych kontaktowych osób redagujących stronę podmiotową BIP,
c) instrukcji korzystania ze strony podmiotowej BIP,
d) modułu wyszukującego,
e) informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy,
f) informacji publicznych o których mowa w § 11. ust. 1 pkt 5 lit. b. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 10 poz. 68). w tym:
- informacje dla rolników,
- informacje dla przedsiębiorców,
- informacje dla rzeczoznawców,
- informacje na temat praw konsumentów,
- informacje o podstawowych przepisach regulujących znakowanie żywności,
- informacje o praktykach dla studentów,
 
g) informacji publicznych przeznaczonych do publikacji na podstawie odrębnych przepisów, tj.: informacji o artykułach rolno-spożywczych zafałszowanych publikowanych na zasadzie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678),
 
3. W odsyłaczu o nazwie „Serwis” zawarto odsyłacze:
a) „Wyszukiwarka” – zawiera moduł wyszukujący, który pozwala na wyszukiwanie określonych słów i fraz zamieszczonych na stronie
b) „Rejestr zmian” – zawiera dostęp do mechanizmu dziennika  w rozumieniu § 16. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 10 poz. 68)., w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP
c) „Instrukcja obsługi” – zawiera niniejszą instrukcję
d) „Redakcja” -
e) „Statystyka odwiedzin” – zawiera moduł pozwalający określić ilość wejść na poszczególne podstrony strony podmiotowej BIP
 
4. Ponadto w menu głównym zamieszczono odsyłacz opisany jako „Ocena pracy WIJHARS” przez, który można przejść do elektronicznej ankiety i odpowiedzieć na pytania dotyczące oceny pracowników WIJHARS Katowice.
 
 
Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Grzegorz Zając
Czas Udostępnienia: 18.03.2016
Czas Wytworzenia: 17.03.2016
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja