Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Rok 2013

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach, przez inne organy na podstawie odrębnych przepisów, oraz wykonaniu zaleceń pokontrolnych.
2013 r.
 

 
Lp.
Organ przeprowadzający kontrolę w WIJHARS
 
Czas trwania kontroli
Przedmiot kontroli oraz za jaki okres jest przeprowadzana
Data wystąpienia pokontrolnego
 Zalecenia pokontrolne
Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych
1
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach
40-039 Katowice,
ul. Powstańców 29
Od:
11.01.2013 r.

Do:
05.03.2013 r.
Wykonanie budżetu państwa w 2012 r.
W części 85/24
województwo śląskie

1. Ocena kontrolowanej działalności
2. Dochody budżetowe
3. Wydatki budżetowe
4. Wydatki budżetu środków europejskich
5. Roczne sprawozdania budżetowe oraz kwartalne sprawozdania w zakresie operacji finansowych.
6. Księgi rachunkowe
14.03.2013 r.

Nr
LKA-4100-02-04/2013
P/13/144
NIK ocenił pozytywnie wykonanie budżetu Inspektoratu w 2012 r. w związku z powyższym nie wystosował zaleceń pokontrolnych
Nie dotyczy
2
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Od:
26.04.2013 r.

Do:
06.05.2013 r.
Sprawdzenie prawidłowości ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w zakresie:

1. Sprawdzenia sposobu prowadzenia ewidencji dokumentów ”zastrzeżonych”;

2. sprawdzenia przestrzegania zasad dostępu pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach do informacji niejawnych;

3. sprawdzenia prawidłowości modyfikowania i wytwarzania dokumentów zawierających informacje „zastrzeżone”;

4. skontrolowania obiegu dokumentów niejawnych (przyjmowanie i przekazywanie);

5. oceny warunków przechowywania dokumentów i zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i technicznego informacji niejawnych przechowywanych w Inspektoracie;

6. oceny sposobu i prawidłowości przeprowadzenia przeglądu materiałów niejawnych na podstawie zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nr 1/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r.
06 maja 2013 r.

Nr
ZNI.1310.3.3.2013
 
Zalecane jest wprowadzenie do załącznika nr 2 do zarządzenia nr 5/2012 Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia 10.05.2012 r. (późn. zm.) w sprawie określenia wykazów) stanowisk, na których praca lub wykonywanie prac zleconych może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiska zajmowanego przez p. Tomasza Bardzińskiego.
Zalecenie wykonane – zgodnie z zaleceniem wprowadzono zmiany do załącznika nr 2 do zarządzenia nr 5/2012 Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 
Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Agnieszka Kosterska
Data wytworzenia: 03.03.2014 r.
Data udostępnienia: 03.03.2014 r.
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja