Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Informacje dla rolników eksportujących zboża

Rolnicy, którzy zamierzają eksportować zboża poza UE, mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża przeznaczonego do wysyłki.

Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na niniejszej stronie internetowej w zakładce: Wzory dokumentów .
 
Wnioski rolników z województwa śląskiego należy składać pisemnie na adres:
 
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
ul. Jana III Sobieskiego 10
40-082 Katowice
 
Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat   (Dz. U. z 2009 roku, Nr 36, poz. 282).
 
Przykładowe koszty badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej :
-   ocena organoleptyczna              24,0 zł
-   wilgotność                                39,0 zł
-   zawartość białka                        86,0 zł
-   ilość i rozpływalność glutenu       42,0 zł
-   liczba opadania                          39,0 zł
-   obecność szkodników                 10,0 zł
-  zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych 49,0 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod. Nr  tel.:  32 35 111 65

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Grzegorz Zając
Data wytworzenia : 04.02.105 r.
Data udostępnienia: 04.02.2015 r.
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja