Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Rok 2014

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach, przez inne organy na podstawie odrębnych przepisów , oraz wykonaniu zaleceń pokontrolnych w 2014 r.
 
Lp.
Organ przeprowadzający
kontrolę w WIJHARS
 
Czas
 trwania kontroli
Przedmiot kontroli oraz za jaki okres jest przeprowadzana
Data wystąpienia
pokontrolnego
 
Zalecenia pokontrolne
Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych
1
Archiwum Państwowe w Katowicach
ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice
Od 04.02.2014 r.
Do: 04.02.2014 r.
1 Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia archiwum zakładowego zgodnie z Instrukcją Archiwalną
11.03.2014
NR II.421.44.2014
 Zalecane jest :
 
1. przesyłać na bieżąco do Archiwum Państwowego jeden egzemplarz spisów zdawczo-odbiorczych akt kategorii A.
 
2. okno archiwum zakładowego zabezpieczyć
kratą lub folią antywłamaniową.
 
3. Drzwi do archiwum zakładowego wzmocnić, albo wymienić, zgodnie z §6 Instrukcji Archiwalnej będącej Załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 14, pz. 67 z póź.zm.)
 
4. Akta kat. A i B50 przepakować w teczki bezkwasowe i w takich teczkach komórki organizacyjne powinny przekazywać akta do archiwum zakładowego.
 
5. Nowo przekazywane akta do archiwum zakładowego należy spisywać na spisach zdawczo-odbiorczych dostosowanych do obowiązującej instrukcji archiwalnej.
 
W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne przekazane do Państwowego Archiwum w dniu 24.03.2014 r. Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach przedstawił sposób i termin realizacji zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie.
 
2
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych .
Biuro Kontroli Wewnętrznej.
00-930 Warszawa,     ul. Wspólna 30
 
Od 22.09.2014 r.
Do: 26.09.2014 r.
 
2. Planowa kontrola wewnętrzna dotycząca:
 
prawidłowości postępowania kontrolnego i administracyjnego przez WIJHARS z uwzględnieniem funkcjonowania instytucji samokontroli oraz trybu postępowania przy wydawaniu decyzji na podstawie art.29       ust.1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych .
 
W/w  kontrola dotyczyła 2013 r.
 
13.01.2015 r.
GI-BKW-0920-1.8/14
1. Omówienie przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z inspektorami  zagadnień związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych na podstawie art.29 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi zorganizowano w WIJHARS spotkanie wszystkich inspektorów Wydziału Kontroli w celu omówienia informacji zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
 
 
Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Agnieszka Kosterska
Data wytworzenia: 08.04.2015 r.
Data udostępnienia: 08.04.2015 r.
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja