Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Rok 2015

 Informacja  o wynikach  kontroli  przeprowadzonych  w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów  Rolno-Spożywczych  w Katowicach,  przez  inne organy na podstawie  odrębnych przepisów , oraz  wykonaniu  zaleceń pokontrolnych.

 w   2015 r.
 
Lp.
Organ  przeprowadzający
kontrolę w WIJHARS
 
Czas
 trwania  kontroli
Przedmiot kontroli oraz za jaki okres jest przeprowadzana
Data wystąpienia
pokontrolnego
 
Zalecenia pokontrolne
Sposób  wykonania  zaleceń pokontrolnych
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śląski   Urząd  Wojewódzki           40-032 Katowice,         ul. Jagiellońska   25
 
Wydział  Kontroli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od 20.04.2015
 
DO: 15.05.2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola   w zakresie  gospodarowania  środkami publicznymi w 2014 r.
 
Przedmiot   kontroli:
 
1.  realizacja wydatków   budżetowych jednostki;
 
 2.   prowadzenie sprawozdawczości  w zakresie sprawozdań  Rb-28 i Rb-Z
 
3.  stosowanie trybów  określonych w ustawie  Prawo  zamówień publicznych.
 
 
08.06.2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozytywna ocena kontroli.
 
W związku z powyższym brak zaleceń pokontrolnych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
00-930 Warszawa,          ul. Wspólna 30
 
Biuro Kontroli Wewnętrznej.
 
Od 15.06.2015 r.
 
Do: 19.06.2015
 
1 Planowa kontrola  wewnętrzna    
 
w zakresie:   nadzoru i koordynacji działań kontrolnych  w   wojewódzkich   Inspektoratach   JHARS  oraz ich wpływu   na prawidłowość realizacji zadań ustawowych  IJHARS
 
13.08.2015 r.
Pozytywna ocena kontroli.
 
W związku z powyższym brak zaleceń pokontrolnych 
 
Nie dotyczy
 
Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach
Udostępniający: Grzegorz Zając
Wytwarzający: Agnieszka Kosterska
Data wytworzenia: 11.03.2016 r.
Data udostępnienia: 11.03.2016 r.
Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja