Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Broszurka dla konsumenta na święta

Możliwość laboratoryjnego sprawdzenia jakości handlowej ziarna zbóż i rzepaku.

Przedsiębiorcy i rolnicy

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość laboratoryjnego sprawdzenia jakości handlowej ziarna zbóż i rzepaku.

Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych może być zakończone uzyskaniem świadectwa jakości handlowej dla ziarna zbóż lub rzepaku.

Przedsiębiorcy zainteresowani sprawdzeniem jakości handlowej ziarna zbóż lub rzepaku mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża lub rzepaku. Formularz Wniosku o   dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać w zakładce: Wzory dokumentów .

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań laboratoryjnych i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 roku w  sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z   dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i   wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i   terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. 2015 poz. 2328).

 

Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja