Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
wyszukaj
bip

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


DOPŁATY DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA MIĘSA WOŁOWEGO

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych

Podstawa prawna

 

 

Na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe informujemy o składnikach majątku ruchomego zakwalifikowanych do kategorii majątku ruchomego zbędnego lub zużytego, będących własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach.
Zgodnie z przedmiotowym Rozporządzeniem ww. składniki mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania oraz darowizny.
 
 
Obecnie brak zbędnych lub zużytych składników majątkowych

  

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej. www.bip.swijhars.pl - Strona Główna | Redakcja